Ooit weleens van energietransitie gehoord? Grote kans dat dit niet het geval is. Je hoort er in de media namelijk weinig over. Althans, dat lijkt misschien zo. Energietransitie is namelijk gewoon een overkoepelende naam voor het veranderen van de manier waarom we met z’n allen energie winnen. Was dat vroeger vooral via fossiele brandstoffen, vandaag de dag proberen we dat als mensheid op allerlei verschillende en meer duurzame manieren voor elkaar te krijgen. Dan kan je natuurlijk denken aan windenergie, zonne-energie, bio-energie, geothermie en nog veel meer duurzame manieren. Maar deze energietransitie, de overstap naar een nieuwe manier van energie verkrijgen, brengt uiteraard een hoop vragen met zich mee. Wie moet de leiding nemen in deze transitie? Zijn dat de bedrijven, de particulieren of misschien zelfs de EU? Hoe zit het met te kosten? Wie draaien hier voor op? Zijn er subsidies en voor wie dan?

Doelen

Kortom, er is nog veel onduidelijkheid omtrent deze energietransitie. Maar over een aantal zaken is wel meer duidelijkheid. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat iedereen samenwerkt. Dus zowel landen, bedrijven, particulieren en organisaties moeten samen kijken wat het beste is om te doen, omdat alleen zo het probleem aangepakt kan worden. Het doel is natuurlijk om het energieverbruik drastisch te verlagen en als je al energie nodig hebt, dat dit dan komt uit meer duurzame en hernieuwbare bronnen als de wind, zon et cetera. Dit kan je doen door grote windmolenparken neer te zetten, bijvoorbeeld zoals dat nu al gedaan wordt in de Noordzee. Natuurlijk zijn er dan ook mensen die zeggen dat dit de natuur verstoord en dat het lelijk is, maar dit is een andere discussie die we hier niet willen voeren.

Doelen

De wereld spreekt zich uit

Gelukkig is inmiddels bijna iedereen wel op de hoogte dat er dingen veranderd moeten worden. Zo werd bijvoorbeeld op de klimaatconferentie van 2015, in het Parijsakkoord, besloten om de wereld energieneutraal te maken. Dit zou dan in 2050 moeten zijn. Hier zijn ook echt afspraken over gemaakt. Een manier om dit te doen, is dat de gemiddelde temperatuurstijging de komende 20 jaar niet meer dan 1,5 graad Celcius mag zijn. Maar hoe je dat doet? Bijvoorbeeld door beter te letten op de uitstoot van de COs. Deze moet volgens het Parijsakkoord met 80% verminderd worden. Om dit te bewerkstelligen moet de energie winning uit fossiele brandstoffen verlaagd worden. Een manier om dit te doen is bijvoorbeeld door het plaatsen van veel zonnepanelen, zowel bij particulieren op hun dak, bij bedrijven en op publieke gebouwen (stations, ziekenhuizen etc.). Daarnaast is het mogelijk om bestaande kolencentrales te sluiten of om te vormen tot zogeheten biomassacentrales. Dit soort centrales gebruiken bijvoorbeeld afval om energie uit te halen.

De wereld spreekt zich uit

Een stukje mindset

Zoals je hierboven leest, zijn er veel verschillende manieren om de energietransitie goed te laten verlopen. En er komen ook steeds meer nieuwe technieken bij. Het belangrijkste is dus vooral dat er een verandering moet komen in het denken. Deze verandering is al goed op weg, maar er dient nog een laatste stap gezet te worden. Door je bewust te zijn van het belang van onder andere het verminderen van de CO2-uitstoot, zal je er sneller zelf iets aan doen. Dit zie je inmiddels bijvoorbeeld terug in een fenomeen als de ‘’vliegschaamte’. Stapje voor stapje veranderen we op deze manier de wereld en zorgen we er voor dat ook de toekomstige generaties van de aarde gebruik kunnen maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *